Prechod na navigáciu Hlavné menu

Seniorcentrum Handlova n.o.

Vitajte na webovom sídle SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o.  poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.


 

Projekt DOBRÁ DUŠAVytlačiť
 

Project „Dobrá duša” vznikol vďaka spolupráci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosti Hartmann-Rico. Tohto roku bol vyhlásený  už  6. ročník  tejto peknej akcie.  „Dobrá duša“ je project, ktorý  sa teší veľkej obľube – je totiž zameraný na  možnosť sebarealizácie, a to formou  dobrovoľníctva. Svojho dobrovoľníka, ktorého vek musí byť viac ako 60 rokov,  môže do súťaže prihlásiť každé zariadenie, ktoré je poskytovateľom sociálnych službieb. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. túto možnosť využilo.  Anton Michele st. sa začal dobrovoľníctvu venovať už v začiatkoch existencie zariadenia. Pán Michele je známy  širokej verejnosti. Dlhé roky pôsobil ako kapelník banskej dychovej hudby. Sme radi, že práve on sa stal akýmsi mentorom našej speváckej skupiny Hviezdičky. Pod jeho taktovkou sa pravidelne každý utorok stretávajú naše speváčky, aby si pomocou piesní zaspomínali na mladé časy. Práve pán Michele sa stal jedným z troch ocenených, ktorí sa v roku 2017  môžu hrdiť titulom „Dobrá duša”. Sme veľmi radi, že i zariadenie z takého malého mesta ako je Handlová, dostalo možnosť prezentovať svoju činnosť, a to prostredníctvom dobrých ľudí, ktorí za svoju pomoc neočakávajú žiadnu finančnú  odmenu.

Aj touto cestou by sme sa i my, obyvatelia a zamestnanci zariadenia SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., chceli  pánovi Antonovi  Michelemu st. poďakovať za jeho doterajšiu prácu a popriať mu do ďalších rokov veľa zdravia a životného optimizmu.

Bc. Iveta Ondrušíková, inštruktor soc. rehabilitácie

k clanku foto.jpg


 
 

Projekt DOBRÁ DUŠAVytlačiť
 


 
 

Zmena otváracích hodínVytlačiť
 

POZOR ZMENA!

 

Od 01. 11. 2017 bude recepcia otvorená od 07:30 do 18:30 hod.


 
 

Hľadáme fyzioterapeuta/rehabilitačného pracovníkaVytlačiť
 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.

 

hľadá zamestnanca

na obsadenie pracovného miesta

fyzioterapeut/rehabilitačný pracovník

 

Kvalifikačné požiadavky (min. požadované vzdelanie):

  •  stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore fyzioterapia (diplomovaný fyzioterapeut) alebo v odbore rehabilitačný pracovník,
  • prax v odbore  vítaná.

 

Iné kritériá a požiadavky:

  • bezúhonnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť a flexibilita v práci,
  • pracovné a odborné zručnosti v oblasti vykonávania rehabilitačných cvičení so seniormi.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis s aktuálnymi kontaktmi,
  • kópia dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi posielajte na adresu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., M. Krššákovej 1170/1, 972 51 Handlová, resp. e-mailom na adresu: riaditelka@seniorcentrum.handlova.sk, alebo osobne do zariadenia.


 
 


036065

22.11.2017
Úvodná stránka