Prechod na navigáciu Hlavné menu

Seniorcentrum Handlova n.o.

Vitajte na webovom sídle SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o.  poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.


 

Canisterapia v seniorkuVytlačiť
 

Dňa 15. 07. 2016 navštívil SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. skúsený canisterapeut z Čiech. Vlastní troch nemeckých ovčiakov, ktorí sú certifikovanými vykonávateľmi tejto terapie. Canisterapia je vlastne forma aktivity so psom - terapia, ktorá využíva pozitívny vplyv prítomnosti a kontaktu človeka a psa na ľudské zdravie, fyzické i psychické. Pri terapii sa využíva pôsobenie psa, ktorý je v roli terapeuta. Telesná teplota psa je o stupeň vyššia, ako telesná teplota človeka, preto je dôležitou súčasťou spoločný oddych psa a klienta. Najprv sme sa so psíkmi oboznámili v našej telocvični, kde nám ukázali čo dokážu a ako bude prebiehať terapia. A až potom začala individuálna terapia prevažne s imobilnými a ťažko zdravotne postihnutými klientmi v spoločenskej miestnosti ale aj priamo na izbách. Pes sa stáva nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a v rehabilitácii je zdrojom nových podnetov. Seniori často trpia depresiami a pocitmi nepotrebnosti, straty motivácie ďalej žiť. Psy prebúdzajú v týchto osobách pozitívne emócie. Sú zmenou v zabehaných koľajach ich života. Umožňujú telesný kontakt. So psom sa maznajú a hladkajú ho. Dotyky a hladenie uspokojujú potrebu po nežnosti, ktorá je u nich mnohokrát zvýšená. Zvieratá v prostredí zariadenia predstavujú spojenie s vonkajším svetom. Sú rozptýlením v každodennej rutine, odvádzajú pozornosť od bolesti a choroby.

Účinky canisterapie bolo možné vidieť priamo na fyzickej stránke klienta. Zmenšilo sa svalové napätie jednotlivých svalových skupín, uvoľnenie celého organizmu bolo viditeľné aj laickým okom pozorovateľa. Svojou prítomnosťou tieto „liečivé“ psíky vyčarili nielen úsmev na tvárach klientov nášho zariadenia, ale citliví zamestnanci iba ťažko dokázali skryť slzy dojatia, ktoré boli tiež výsledkom tejto špecifickej metódy.

Canisterapia a jej vykonávateľ – pes - vplýva svojou prítomnosťou na celkovú harmonizáciu fungovania ľudského organizmu. Preto takéto odborné akcie v našom zariadení budú vždy vítané, aby našim klientom aj personálu dodali kladnú energiu a emóciu z krásneho podujatia.

Mgr.Helena Sedliaková, hlavná sestra


 
 

Dopoludnie s harmonikouVytlačiť
 

Dňa 14.07.2016 sa v jedálni nášho zariadenia rozozvučala harmonika a celou miestnosťou sa rozliehali tóny ľudových piesní. Krátke hudobné pásmo, pretkané vtipnými úryvkami básní, si pre všetkých našich obyvateľov pripravili ľudia, s ktorými sa život nemaznal, avšak i napriek ťažkému postihnutiu našli zmysel svojho života a svojou dobrou náladou a pozitívnym myslením prinášajú radosť a pohodu do rôznych kútov našej krajiny.

 Členovia Únie nevidiacich Prievidza a Združenie zdravotne postihnutých Prievidza vystupujú  pod umeleckým menom Lúč a Rozlet. Tvoria ich ľudia s rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Hovorí sa, že keď človeku chýba jeden zmyslový orgán, v o to väčšej miere sa prejavia tie ostatné. To je prípad i pána Lacka, ktorý, hoci je nevidiaci, hral na svojej harmonike naozaj nádherne a precítene.

Našim klientom sa vystúpenie veľmi páčilo a už teraz sme sa dohodli na ďalšej milej návšteve. 

Iveta Ondrušíková, Inštruktorka sociálnej rehabilitácie 


 
 

DEŇ RODINY v seniorkuVytlačiť
 

Dňa 02. 07. 2016  sa v našom zariadení uskutočnil už druhý ročník podujatia s názvom DEŇ RODINY – stretnutie našich klientov, ich rodín, príbuzných a našich zamestnancov.
Prítomných privítala a príjemnú zábavu všetkým prítomným popriala riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová.

Úvodné melódie patrili dychovej hudbe Veteráni pod taktovkou Antona Micheleho st.. Zahanbiť sa však nedal ani náš spevácky súbor Hviezdičky, ktorý si už tradične pripravil pre všetkých návštevníkov známe ľudové piesne.

Za srdce nás chytila dojemná báseň v podaní pani Eriky Mečiarovej, ktorá dokázala, že nikdy sa netreba vzdávať a bojovať treba do posledného dychu. Celé podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnom a rodinnom duchu, a preto nikoho neprekvapilo, že v našom programe sa objavilo i jedno dieťa, a to Martinko Kohút, ktorý si pre našich klientov pripravil krátku báseň o babke a dedkovi. Naši klienti, ako i ich rodinní príslušníci, si mohli posedieť na nádvorí zariadenia, kde už na nich čakali stoly, lavice, hojdačky a chladivé občerstvenie v stánku s kofolou či čapovaným pivom. Všetko pripravili zamestnanci seniorka a pri organizácii pomáhali aj ich rodiny. Pre prítomných bol pripravený chutný guláš a grilované špekáčiky. Najmenší návštevníci sa vyšantili na šmykľavke a v bazéniku naplnenom penovými loptičkami. Aj napriek veľkým horúčavám sa akcia vydarila. Potvrdili to aj slová A. Oswaldovej: „Na takejto akcii som prvý krát, nakoľko mamička je tu necelý rok. Najviac ma upútal názov DEŇ RODINY, lebo rodina je základ všetkého čo máme. Všetci zamestnanci boli milí, obetaví. Všetka česť za neustále ponúkanie tekutín a jedla. No keby neprišla rodina klientov, bola by celá akcia skôr smutná. Videla som množstvo áut s rôznymi ŠPZ – kami. Rodiny dokázali prejsť dlhé kilometre za svojou rodinou. Bolo krásne vidieť radosť v očiach našich blízkych. Ešte raz všetkým v seniorku ď a k u j e m e !“                                                     

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Na záver ešte pár vyjadrení niektorých našich klientov:
J. Valach: „Mojej rodine sa Deň rodiny veľmi páčil. Pekný bol program, ale i celková atmosféra“.
M. Mečiarová: „Bolo to nádherné. Myslím, že všetci si prišli na svoje. Prosíme, aby sa to opakovalo i budúci rok.“
A. Črepáňová: „Páčilo sa mi, bola som spokojná so všetkým, aj moja dcéra s mužom a pravnúčatá.“
R. Valent: „Bolo to pekné, boli sme veľmi spokojní Vnučka aj tancovala na dychovku.“

E. Krištofová , A. Zlochová a A. Štefancová jednotne povedali: „Bolo to veľmi pekné dopoludnie. Všetko sa nám páčilo. Šikovný bol i personál, ktorý nás obsluhoval.“
Svoju spokojnosť vyjadrila aj J. Ihringová a O. Sovská.

Iveta Ondrušíková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie 


 
 

Zmena otváracích hodínVytlačiť
 

POZOR ZMENA!

 

Od 01. 06. 2016 bude recepcia otvorená od 07:30 do 19:30 hod.


 
 

Prepravná služba v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o.Vytlačiť
 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. mimo už poskytovaných sociálnych služieb (v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb, v jedálni) začalo poskytovať prepravnú službu v novom aute pre svojich klientov i pre občanov mesta Handlová. 

KTO môže požiadať o prepravnú službu

Prepravnú službu možno poskytovať občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Handlová a je možné ju poskytnúť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

ČO treba predložiť

Každý občan, ktorý chce využívať prepravnú službu si najskôr musí podať písomnú žiadosť so všetkými prílohami (na stiahnutie tuu sociálnej pracovníčky a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu (v súlade s §42 zákona č.448/2008 Z. z.).

AKO funguje prepravná služba

Prepravnú službu je možné využívať len v pracovné dni v čase od  07,00 hod. do 15,00 hod.:
- na území mesta Handlová (s nahlásením 1 deň dopredu),
- mimo mesta Handlová, v rámci okresu Prievidza (s nahlásením min. 3 dni dopredu).

Každý žiadateľ si sprevádzajúcu osobu zabezpečí individuálne. Prepravnú službu nemožno poskytovať, ak individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak (taxi službou, rodinným prílušníkom, sanitkou).

V prípade záujmu Vám poskytneme všetky potrebné informácie, vrátane cenníka.
 

Kontakt a bližšie informácie:
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
Ul. M. Krššákovej č. 1, 972 51 Handlová
Mgr. Daniela Báleková – sociálna pracovníčka
Tel.: 046/5450458, 0917 127 450
E-mail: daniela.balekova@seniorcentrum.handlova.sk 


 
 


012629

25.7.2016
Úvodná stránka