Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľník v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ , n. o.

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech iných osôb s ich súhlasom, alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre verejný prospech. Dobrovoľník venuje dobrovoľníckej činnosti svoj čas, svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a kontakty. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva mimo svojich pracovných, služobných a študijných povinností, nevykonáva ju pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom a vykonáva ju mimo svojho podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Status dobrovoľníka:
- bezúhonnosť,
- ochota a chuť pracovať ako dobrovoľník bez nároku na odmenu,
- morálne a ľudské kvality,
- pevná vôľa, vytrvalosť a trpezlivosť,
- tolerancia, vľúdnosť a nezištnosť,
- spoľahlivosť,
- dobrovoľník má uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s organizáciou, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- zákonom o dobrovoľníctve dobrovoľník získava právny status dobrovoľníka.

Prihlášku dobrovoľníka môžete nájsť tu, alebo si ju môžete prevziať priamo v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ , n. o.  u riaditeľky  n. o. Vyplnenú prihlášku doručte  do senior centra, alebo ju doručte aj e-mailom na adresu: seniorcentrum@handlova.sk. O ďalšom postupe Vás bude informovať riaditeľka  n. o.

Aj keď dobrovoľnícka činnosť nie je platené zamestnanie, ide o určitý druh záväzku. Preto pred tým, než sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom, položte si otázku, čo od dobrovoľníckej činnosti očakávate a aké sú Vaše motívy. Môžete sa stať dobrovoľníkom jednorazovým, krátkodobým, pravidelným alebo dlhodobým. Dobrovoľnícku činnosť môžete kedykoľvek ukončiť.
Čo môžete získať :
- dobrý pocit z toho, že niekomu pomáhate,
- nové sociálne zručnosti,
- možnosť podieľať sa na príprave a realizácii zaujímavých aktivít v senior centre
- kvalitnú prípravu k výkonu dobrovoľníckej činnosti (školenia, odborné vedenie a pod.),
- zaujímavé referencie do profesionálneho života.


Milí dobrovoľníci.

Vaša práca je pre občanov veľmi dôležitá a potrebná. Vašim pričinením môžete výrazne prispieť k zvyšovaniu kvality a úrovne poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení . My, obyvatelia a zamestnanci  sa na  spoluprácu  s Vami veľmi tešíme.


 
prihlaska_dobrovolnika.pdf(452.2 kB)prihláška dobrovoľníka
prihlaska_dobrovolnika.docx(14.2 kB)prihláška dobrovoľníka
zmluva_o_vykone_dobrovolnickej_cinnosti_vzor.pdf(441.4 kB)zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti


073907

19.9.2019
Úvodná stránka