Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov

Vážení prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci,

na základe bezpečnosti spracúvania osobných údajov a splnení podmienky novej legislatívy vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov. Prečítajte si, prosíme, pozorne informácie nižšie. 

Údaje o prevádzkovateľovi

  • Názov prevádzkovateľa: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  • IČO: 45741191
  • Adresa: Ul. Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
  • Štát: Slovenská republika
  • Právna forma:  nezisková organizácia
  • Kontaktné údaje: 0905/964 027, riaditelka@seniorcentrum.handlova.sk
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@pk-systems.sk

Právny základ: na základe § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a osobitných zákonov.

  • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
  • Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
  • Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Prevádzkovateľ – SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Prevádzkovateľ – SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.


 


073906

19.9.2019
Úvodná stránka