Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. určuje, že zodpovednou osobou zamestnávateľa je poverená zodpovedná osoba prevádzkovateľa Mgr. Daniela Báleková - sociálna pracovníčka. Táto zodpovedná osoba zabezpečuje plnenie úloh zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov.

Podávanie podnetov je zamestnancom prístupné bežne dostupným spôsobom, a to:

  • osobne ústne priamo u zodpovednej osoby počas pracovnej doby
  • písomne poštou na adresu: Mgr. Daniela Báleková, M. Krššákovej 1107/1, 972 51 Handlová
  • e-mailom 24 hodín denne na adresu: daniela.balekova@seniorcentrum.handlova.sk

 


074023

23.9.2019
Úvodná stránka