Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad obsadenosti

Prehľad obsadenosti k 16. 9. 2019

Druh sociálnej

služby

Kapacita Obsadenie  Voľné miesta Evidencia čakateľov* Žiadosti vo vybavovaní
ZPS 80 80 0 9 2

DSS

celoročný

5 5 - - -

DSS

týždenný

1 0 1 0 0

DSS 

ambulantný

1 0 1 0 0
ZOS 10 10 0 1 0
DS 3 0 3 0 0


Vysvetlivky:

ZPS - Zariadenie pre seniorov

DSS - Domov sociálnych služieb

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

DS - Denný stacionár
 

*Podľa §106 ods. 21 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, Rozhodnutia o zaradení do poradovníka žiadateľov strácajú platnosť 31.12.2015. 
Od 01. 01. 2016 SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. vedie evidenciu čakateľov v poradí, v akom boli doručené kompletné žiadosti.

V súlade s §110l, ods. 16 zákona o sociálnych službách v platnom znení, právoplatné rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom vydané od 1. 1. 2013 do 31.12.2013 stratili platnosť 1. januára 2015, ak fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiadala VÚC alebo poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom do 31.12.2014.

Kritériá prijímania čakateľov z evidencie v podmienkach n. o. nájdete TU.


 


074032

23.9.2019
Úvodná stránka