Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené výlučne klasickou poštou.
Ide o dokumenty, ktoré SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.


 


073909

19.9.2019
Úvodná stránka