Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľné pracovné miesta

K 30.09.2019 neevidujeme žiadne voľné pracovné miesta.

 

Naďalej prijímame žiadosti na pozície:

 

1. SESTRA/PRAKTICKÁ SESTRA

Kvalifikačné požiadavky SESTRA:

 • minimálne požadované vzdelanie: absolvovanie úplného stredného odborného zdravotníckeho vzdelania, ukončená špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlovosť o seniorov, dospelých a v komunite v súlade s § 11 zákona č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Kvalifikačné požiadavky PRAKTICKÁ SESTRA:

 • minimálne požadované vzdelanie: absolvovanie úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky asistent v súlade s § 49 zákona č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
 • prax vítaná.
   

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis s aktuálnymi kontaktmi,
 • kópia o absolvovaní dosiahnutého vzdelania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:

SESTRA: (pri splnení minimálnych kvalifikačných požiadaviek): 832 €

PRAKTICKÁ SESTRA: 728 €

Písomné žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete poslať poštou, e-mailom na adr: riaditelka@seniorcentrum.handlova.sk alebo osobne priniesť na adresu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., M. Krššákovej 1107/1, 972 51 Handlová v čase od 7:30 do 15:00 hod.

 

2. OPATROVATEĽ/-KA

Kvalifikačné požiadavky:

 • minimálne požadované vzdelanie: absolvovanie min. 220 hodín opatrovateľského kurzu v súlade s § 84 odst. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
   

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
 • prax vítaná.
   

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis s aktuálnymi kontaktmi,
 • kópia o absolvovaní opatrovateľského kurzu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Písomné žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete poslať poštou, e-mailom na adr: riaditelka@seniorcentrum.handlova.sk alebo osobne priniesť na adresu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., M. Krššákovej 1107/1, 972 51 Handlová v čase od 7:30 do 15:00 hod.

Platové podmienky nájdete tu:

 


 


074890

17.10.2019
Úvodná stránka