Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci

Personálne obsadenie k 31. 08. 2019 

 

Zdravotno - opatrovateľský úsek

34 zamestnancov (30 zamestnancov + 2 zamestnanci na DoPČ + 2 zamestnanci cez projekt ÚPSVaR) z toho 31 ¼ zamestn. na plný  prac. úväzok = 30 ¼ odbor. zamestn.:

1. nepretržitá prevádzka:

 • sestra/zdravotná asistentka:  5 zamestnanci (4 zamestn. plný prac.úväzok   + 1 zamestn.  DoPČ (40hod./mes.) 
 • opatrovateľ/-ka: 24 zamestnancov (22 zamestn. plný pracovný úväzok + 1 zamestn. ¾ prac. úväzok  + 1 zamestn.  DoPČ (40hod./mes.)
 • opatrovateľka: 2 zamestnanci cez projekt ÚPSVaR na  ½ pracovný úväzok

 

2. jednosmenná prevádzka:

 • hlavná sestra: 1 zamestnanec - plný pracovný úväzok,
 • masér/-ka: 2 zamestnanci - plný pracovný úväzok,

 

Sociálny úsek

4 zamestnanaci (3 ¼ zam.  pl.prac.úväzok = 2 ¾ odborných zamestnancov):

 • sociálny pracovník: 1 zamestn. - plný pracovný úväzok, 
 • inštruktor sociálnej rehabilitácie: 3 zamestn.:  1 zam. plný pracovný úväzok +1  zam. ¾ úväzok + 1 zam. ½ pracovný úväzok

 

THP

12 zamestnancov (10 zamestnancov + 1 zamest. cez projekt  ÚPSVaR+ 1 DPČ = 10 ¾ plný prac.úväzok):

 • riaditeľka: 1 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • odborná technicko - hopodárska pracovníčka: 1 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • administratívny zamestnanec: 1 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • referent THP: 1 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • recepčná: 2 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • upratovačka: 3 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • údržbár/vodič: 1 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • elektrotechnik: 1 zamestn. - DoPČ (20 hod/mes.)
 • pomocný údržbár v rámci projektu UPSVaR: 1 zamestn. na ½ prac.úväzok

 

Stravovacia prevádzka

9 zamestnancov (7 zamestnancov .+ 1 DPČ + 1 zam. cez projekt UPSVR) z toho 7 ¾ zamestn. na plný prac.úväzok:

 • hospodárka stravovacej prevádzky: 1 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • kuchárka: 2 zamestn. - plný pracovný úväzok,
 • pomocná kuchárka: 4 zamestn.  - plný pracovný úväzok,
 • diétna sestra: 1 zamestn. (dohoda o pracovnej činnosti (4 hod./mesačne).
 • pomocná kuchárka: 1 zamestn. cez projekt UPSVR  na ½ pracovný úväzok

 

Spolu 59 zamestnancov, z toho :

- 52 zamestnancov v PP + 4 zamestnanci na DoPČ  + 3 zamestnanci cez projekt ÚPSVaR           

- 53  zamestnancov na plný pracovný úväzok  (31 ¼ + 7 ¾  + 3 ¼  + 10 ¾)                               

- 33 odborných zamestnancov + 20 prevádzkových zamestnancov

            

Od 01. 06. 2019 (do 31. 12. 2019) v rámci dobrovoľníckej činnosti cez UPSVaR pracujú v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o. :

 • na zdravotnom úseku: 1 uchádzač
 • v stravovacej prevádzke: 1 uchádzač

 

P3081171.jpg


 


073925

19.9.2019
Úvodná stránka